DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

Dyrektor szkoły, p. A. Baranowicz

– środa do godz. 16.00

Wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych, p. A. Lisiecka

– wtorek do godz. 16.00

Wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych, p. A. Abramowicz

– poniedziałek do godz. 16.00