Dolnośląski Festiwal Nauki – Wykłady

W ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w naszej szkole dnia 9 października  odbyły się dwa ciekawe wykłady. Pierwszy z nich:  „Przyroda najlepszy chemik świata”  przeprowadziła dr inż. Dorota Zając, adiunkt z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Wykład wzbudził zainteresowanie naszych uczniów, którzy wykazali duże zainteresowanie reakcjami chemicznymi jakie przeprowadzają  rośliny.

Drugi wykład poprowadził dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN, wirusolog z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda. Uczestnicy wykładu uważnie  i z zainteresowaniem wysłuchali jak wiele w ostatnich latach mówi się o nowych epidemiach chorób wirusowych.

 

Red. Ksenia Słowińska