DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym:

02.11.2018 / piątek

02.05.2019 / czwartek

10, 11 i 12 kwietnia 2019 dni wolne dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej / Klasy III gim zdają egzamin gimnazjalny

15, 16 i 17 kwietnia 2019 dni wolne dla uczniów klasa VII SP i III gim / Klasy ósme zdają egzamin ósmoklasisty

                                                                                         Alina Baranowicz
                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
                                                                     im Polskich Olimpijczyków w Głogowie