Co warto wiedzieć o dopalaczach

Co to są „dopalacze”?

Są to produkty pochodzenia zarówno syntetycznego, jak i naturalnego, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Wiele polskich sklepów z tzw. dopalaczami zostało zamkniętych, jednak problem nie został rozwiązany. Przemyślni fani „dopalaczy” przerzucają się  w Internecie adresami zagranicznych sklepów, które oferują wysyłkę do Polski.

Jak wyglądają?

Postać fizyczna tych produktów również zbliżona jest wyglądem do narkotyków. „Dopalacze” występują w postaci białego proszku, kapsułek lub tabletek, suszu roślinnego (liście, nasiona, ekstrakt, skręty), suszu grzybów. Mogą być przyjmowane doustnie, donosowo, w postaci wywaru lub do palenia.

Jak działają?

„Dopalacze”, jak większość substancji psychoaktywnych, działają na ośrodkowy układ nerwowy  i po ich zażyciu zmienia się nastrój i zachowanie człowieka. Część substancji, najczęściej pochodzenia syntetycznego, daje efekty pobudzające przypominające skutki po użyciu amfetaminy, kokainy lub ecstasy. W grupie substancji pochodzenia naturalnego zachodzi duże zróżnicowanie w działaniu tych substancji. Często są to mieszanki ziół o działaniu psychoaktywnym i mogą działać zarówno uspokajająco, wywoływać euforię, jak i działać psychodelicznie czy halucynogennie. Skutki użycia mogą być zbliżone do działania marihuany, haszyszu czy LSD lub też do skutków zatrucia organizmu toksynami, często nieznanego pochodzenia, co ogromnie komplikuje interwencję medyczną.

Objawy używania

Podobnie jak w przypadku narkotyków, objawy używania zależą od rodzaju substancji, przyjętej dawki, jak również od cech psychofizycznych danej osoby. Nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną.

Zwróć uwagę, jeśli Twoje dziecko wykazuje któryś z objawów:

 • nagła euforia, gwałtowny wzrost energii
 • słaba koncentracja
 • kłopoty z oddychaniem
 • duże wahania ciśnienia krwi
 • utrata apetytu
 • bezsenność

Zareaguj, jeśli Twoje dziecko dziwnie się zachowuje:

 • ma zaburzoną równowagę i koordynację ruchową
 • ma halucynacje wzrokowo-słuchowe
 • ma napady szału, stany depresyjne
 • drżą mu ręce
 • ma przekrwione i wysuszone śluzówki

Udowodniono, że największą moc chroniącą ma:

 • Okazywanie miłości i zainteresowania życiem dziecka

(mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejsząosobą, że zależy ci, by było zdrowe i szczęśliwe,  poznajjego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu  wolnego)

 • Dobre porozumiewanie się z dzieckiem (rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie,uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudnetematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu)
 •  Zdrowa dyscyplina (postaw jasne granice – wyraźzdecydowany sprzeciw wobec używania narkotykówi innych środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu           do domu, kontaktów z kolegami, sprawdzaj, na co wydawane jest kieszonkowe, itp.)
 • Wspieranie dziecka (doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal dziecko za sukcesy  i odpowiedzialność – podnosisz tym jego poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach)

Więcej informacji na temat „dopalaczy” znajdziecie Państwo na stronach:

www.dopalaczeinfo.pl

http://www.trzezwyumysl.pl

Gdzie szukać pomocy?

 • Pedagog szkolny
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
 • Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”
 • Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

na stroniewww.kbn.gov.pl

Informacje opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia

i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii