„ARCHIPELAG SKARBÓW” ODKRYTY!

W dniach 10 – 11 września uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami wzięli udział w zajęciach Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Cechuje się on bardzo pozytywnym podejściem do młodzieży. Odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem  w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji. Jest oparty na wartościach uniwersalnych, ogólnoludzkich, takich jak: szacunek, miłość, uczciwość w relacjach z innymi. Liczne elementy programu mówią o szacunku wobec dziewcząt i kobiet, przeciwdziałając ich przedmiotowemu traktowaniu przez chłopców, a także przeciwdziałając biernej lub nieasertywnej postawie dziewcząt wobec spotykających je oznak braku szacunku lub przemocy. W przekazie tym budowany jest jednoznaczny obraz właściwej postawy w sytuacji zagrożenia przedmiotowym traktowaniem. Podbudowywaniu zdrowego poczucia własnej wartości u dziewcząt towarzyszy uczenie ich zdecydowanego sprzeciwu i szukania zewnętrznej pomocy  w sytuacji, gdy czują się zagrożone.

W ramach tych zajęć uczniowie dowiedzieli  się m.in. o negatywnych konsekwencjach braku szacunku wobec drugiego człowieka oraz o tym, że szacunek jest koniecznym warunkiem dobrej relacji przyjacielskiej lub miłosnej. Jeśli nie ma szacunku należy go żądać, a gdy to nie skutkuje zerwać relację. Na relację bez szacunku w praktyce najczęściej godzą się młode osoby, które nie mają oparcia w otaczających je dorosłych. Z tego względu przekaz o szacunku jest łączony z motywowaniem młodzieży do szukania pomocy u zaufanych dorosłych – począwszy            od rodziny i szkoły, aż po profesjonalną pomoc psychologiczną.

Podczas programu Archipelag Skarbów młodzież  zachęcana była do tego, aby przygotować prace twórcze w ramach tzw. Festiwalu Twórczości na jeden z tematów z listy podanej przez trenerów programu. Dzięki programowi „Archipelag Skarbów” młodzi ludzie zrozumieli czym jest szacunek do drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że umiejętności doskonalone w trakcie zajęć znajdą  odzwierciedlenie w ich dalszym życiu. Powodzenia!