40 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II

26 października uczniowie drugich klas mieli możliwość uczestniczenia w pięknej prezentacji z okazji 40 rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na papieża.  Prezentacja została przygotowana przez Księdza Marcina oraz uczniów klas: siódmych, ósmych i trzecich.

Serdecznie dziękujemy za piękny i pouczający program.

Barbara  Król