Zajęcia w PWSZ

Już po raz kolejny uczniowie klasy 3a uczestniczyli w zajęciach na PWSZ w Głogowie. W laboratorium chemicznym przeprowadzili doświadczenia dotyczące hydrolizy soli, a następnie zbadali odczyn powstałych roztworów. Z relacji uczniów wynika, że takie zajęcia pozwalają na lepsze wiedzy opanowanie i zrozumienie przedmiotu.
Nasi gimnazjaliści zapoznali się także z podstawami metrologii.Mogli porównać wyniki pomiarów tego samego przedmiotu wykonywane przyrządami o różnej klasie dokładności. Przy tej okazji zapoznali się z określeniem „tolerancja wymiaru” i z praktycznym znaczeniem tego pojęcia.