228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30  kwietnia 2019 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy 8a  i 8e oraz uczniowie klasy 2a  przygotowali montaż słowno- muzyczny tego historycznego wydarzenia.

Dlaczego to święto jest  dla nas tak ważne?

Konstytucja 3 Maja była jedną z najnowocześniejszych i postępowych konstytucji tamtych czasów.

Przeszła do historii jako jedno z trzech wielkich dzieł konstytucyjnych XVIII wieku: razem z konstytucją amerykańską z 1787 i z konstytucją rewolucyjnej Francji z września 1791 roku.

Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znależli siły do

wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

Dla uczniów była to żywa lekcja historii, która pokazała, że patriotyzm możemy wyrażać  poprzez kultywowanie tradycji i obchodzenie świąt narodowych. Miała też na celu kształtowanie poczucia przynależności do narodu, uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju.