227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

27  kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gimnazjaliści z klas 3a i 3b oraz uczennica z klasy 1a szkoły podstawowej  pod kierunkiem p. Wiesławy Peteckiej przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony temu historycznemu wydarzeniu. W części artystycznej wystąpiły dziewczęta ze szkolnego zespołu wokalnego. Podopieczne pani Izabeli Barnaś zachwyciły pięknym wykonaniem pieśni patriotycznej pt. „Rota”.

Dlaczego to święto jest  dla nas tak ważne?

Konstytucja 3 Maja była jedną z najnowocześniejszych i postępowych konstytucji tamtych czasów.

Przeszła do historii jako jedno z trzech wielkich dzieł konstytucyjnych XVIII wieku: razem z konstytucją amerykańską z 1787 i z konstytucją rewolucyjnej Francji z września 1791 roku.

Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do

wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

Dla uczniów była to żywa lekcja historii, która pokazała również, że patriotyzm możemy wyrażać  poprzez kultywowanie tradycji i obchodzenie świąt narodowych.