1 % podatku dla szkoły

Szanowny Rodzicu!
zdecyduj sam, na co przeznaczysz 1% swojego podatku. Możesz go oddać państwu lub przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – nasza szkoła od 2008 roku przynależy do tej organizacji.
Procedura przekazania 1% jest bardzo prosta.
Podatnicy nie muszą wysyłać pieniędzy przelewem na konto OPP, a później czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i określić 1% podatku! To wszystko – żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Powiedz o tej akcji przyjaciołom i znajomym.
Wspólnie wspierajmy szkołę i rozwijajmy nowoczesną edukację w Polsce.

W polu 128 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT’ach poniżej lub powyżej na ostatniej stronie), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły GIMNAZJUM NR 5 W GŁOGOWIE oraz jej 12 cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera – 048500014868.

Aby Państwa darowizna trafiła do Gimnazjum Nr 5 w Głogowie po wypełnieniu formularza PIT i złożeniu go w Urzędzie Skarbowym, proszę wypełnić poniższy druk i przekazać do wychowawcy lub sekretariatu naszej szkoły .
WZÓR DRUKU (dostępny w sekretariacie)